Váš nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky internetového obchodu PROFIKUCHYNĚ

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.profikuchyne.cz

A. Registrace - úvod

Pokud se návštěvník rozhodne stát se registrovaným uživatelem internetového obchodu  www.profikuchyne.cz, může plně využívat veškerých informací a výhod, které jsou pouze pro registrované uživatele: cena výrobků, technická data, slevy, zasílání novinek, možnost objednávání zboží, sledování stavu objednávky, apod.

B. Nákup - postup

V momentě, kdy vložíte nějaké produkty do nákupního košíku, máte možnost si nákupní košík zobrazit a provést objednávku kliknutím na tlačítko Zvolit možnosti platby a doručení. Poté se dostanete do kroku objednávky kde zvolíte možnosti dopravy a platby. V dalším kroku zadáte osobní údaje, fakturační a dodací adresu. Pokud chcete, můžete se přihlásit do našeho newsletteru. Vaše heslo je u nás uloženo v zašifrované podobě, takže ani my sami nejsme schopni Vaše heslo přečíst.

Pokud zaškrtnete volbu "Chci se zaregistrovat" - náš eshop si uloží Vaše údaje na trvalo a příště se budete moci pod Vaším heslem znovu přihlásit a nebudete muset znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje.

V zobrazení nákupního košíku máte možnost rušit položky z objednávky, popřípadě menit počet kusů v objednávce.

Prokliknutím na konkrétní produkt je na stránce produktu uvedena:

 • Vaše nákupní cena bez DPH
 • Vaše nákupní cena včetně DPH (v roce 2013 je základní sazba DPH 21 %, snížená sazba 15 % )

C. Obchodní podmínky


1)  Obchodování na internetovém obchodu www.profikuchyne.cz se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav a to zejména § 409 a následných ustanovení a § 536 a následných ustanovení.

2)  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.profikuchyne.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující či Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3)  Objednávka je návrhem Kupní smlouvy (dále jen KS) či Smlouvy o Dílo (dále jen SoD). Na základě objednávky bude zaslána Kupujícímu či Objednateli příslušná smlouva. Potvrzenou smlouvu zašle (nebo předá osobně) Kupující či Objednatel zpět Prodávajícímu respektive Zhotoviteli. Pokud není dohodnuto jinak.

4)  Pokud je dohodnuto okamžité zaslání plnění Kupujícímu, Kupní smlouva vzniká rovněž v okamžiku převzetí objednaného plnění Kupujícím.

5)  Místem plnění je adresa uvedená v registračním formuláři.

6)  Vlastnické právo k plnění přechází na Kupujícího či Objednatele po zaplacení všech částek, včetně případných smluvních pokut, vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.

7)  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.profikuchyne.cz dává Kupující či Objednatel souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů a dat o zrealizovaném obchodování.

8) Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte obal - pokud je porušen, otevřete za přítomnosti doručovatele zásilku a v případě, že je zboží porušené, sepište záznam o škodní události. Nejlépe pak výrobek nafoťte digitálním fotoaparátem. Naše firma nenese odpovědnost za škody způsobené dopravou. 

D. Instalace, montáž, oprava a servis

... technologických zařízení, výrobků a zboží zakoupených v internetovém obchodě  www.profikuchyne.cz

Technologická zařízení, u kterých musí být provedena odborná instalace a montáž, musí být instalována odbornými firmami a osobami, které mají oprávnění k těmto instalacím.

GASTROFORM, s.r.o. zajišťuje odbornou instalaci a montáž. Firma GASTROFORM, s.r.o. má rovněž oprávnění pověřit k servisní a montážní činnosti externí firmu, která splňuje kritéria k těmto odborným činnostem.

Kupující může provádět instalaci a montáž technologických zařízení zakoupených v internetovém obchodě  www.profikuchyne.cz sám, pokud splňuje a vlastní veškerá oprávnění k těmto činnostem a postupuje v souladu s návodem k obsluze, instalaci, montáži a údržbě.

Více informací k objednání odborné instalace nebo dodatečné instalace naleznete v kapitole: Instalace gastronomického zařízení.

E. Záruční podmínky

Délka a podmínky záruky jsou uvedeny v kupní smlouvě a záručním listu. Záruční doba začíná dnem vystavení.

Záruku na technologická zařízení nelze uplatnit v případě, pokud byla provedena neodborná instalace, instalaci provedla osoba, nebo firma, která neměla patřičná oprávnění a instalace nebyla provedena přesně v souladu s technickou dokumentací přístroje.

Závadu zařízení v záruce je třeba vždy nahlásit firmě GASTROFORM, s.r.o. pro zvolení dalšího postupu opravy. Zařízení, které není pevně připojeno, zašle kupující na adresu prodávajícího na své náklady nebo uhradí dopravní náklady prodávajícího při opravě na místě, pokud není dohodnuto jinak. Záruční opravy na místě instalace zařízení se provádí pouze u zařízení pevně spojených se s stavbou nebo u zařízení s horší manipulací.

Podmínkou uznání záruky je platný vyplněný záruční list s podpisem a razítkem firmy, která provedla odbornou instalaci a předání.

Záruka se vztahuje na:

 • Vady materiálu a na vady způsobené při výrobě.

Záruka se nevztahuje na: 

 • Závady způsobené nesprávnou instalací a instalací pracovníkem bez oprávnění k montáži.
 • Závady vzniklé nedodržením provozních podmínek uvedených v návodu či manuálu, špatným čištěním, zavápněním z důvodu nefunkčnosti změkčovače.
 • Závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení.
 • Závady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby.
 • Závady vzniklé použitím neschválené a nevhodné čistící chemie.
 • Závady vzniklé zavápněním z důvodu nezapojení změkčovače vody.
 • Závady vzniklé nesprávnými vstupy energií, nízkým nebo vysokým tlakem vody, nefunkčností odpadů, apod. 
 • Díly rychlého a přirozeného opotřebení a spotřební materiál (těsnění, žárovky, signální diody, řezné nože, klínové řemeny, čistící prostředky, provozní náplně, apod.)
 • Závady vzniklé používáním technologického zařízení k jiným účelům, než pro které bylo konstruováno
 • Závady vzniklé svévolným opravováním a upravováním osobami bez oprávnění.
 • Poškození přírodními vlivy i jiným vnějším zásahem
 • Závady vzniklé umístěním přístroje v prostřední chladnějším než 0°C.
 • V případě, že při opravě v době záruční doby nebude shledána vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s opravou zařízení kupující.

F. Odstoupení od kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.profikuchyne.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 90 dnů od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

G. Závěr:

Před registrací si dále pozorně přečtěte:

 • Dodací podmínky
 • Platební podmínky
 • Ochrana osobních dat    
 • Kontaktní údaje


Jakékoliv dotazy směřujte E-mailem nebo telefonicky  v uvedených kontaktech, nebo  kliknutím na Kontaktujte nás.  

Mnoho úspěchů při používání internetového obchodu: www.profikuchyne.cz

Tento návod a nákupní řád nabývá účinnost 1. 1. 2014.

dsc_8758_web.jpg

 • Nářezové stroje - Dodáváme profesionální nářezové stroje. Nejprodávanější nářezové stroje s průměrem řezného kotouče 220, 250, 275 a 300 mm skladem.
 • Konvice KitchenAid - Novinka, která prozáří Vaši kuchyni - Rychlovarná konvice KitchenAid v šesti barevných provedení. Konvice KitchenAid disponuje řadou vychytávek a krásným zaobleným designem.